Toto jsou oficiální stránky Honebního společenstva Slabčice, Okres - Písek, IČO: 482 56 587, číslo účtu - 255607250/0300
Žádáme všechny členy HS k zaslání své emailové adresy pro lepší informovanost a komunikaci s vámi, na adresu starosty HS (zika.nem@volny.cz) - děkujeme moc za pochopení.

Vítejte

0139517706.jpg


Valné hromady a jejich svolávání

  Řídí se podle platného znění zákona č. 449/2001 - Zákon o myslivosti § 22 odstavce 1
 
Citace:
§22 (1) Valnou hromadu svolává honební starosta zpravidla jednou ročně. V případě nečinnosti honebního starosty může valnou hromadu svolat honební místostarosta. Člen nebo členové honebního společenstva, jejichž hlasy činí alespoň 10 % všech hlasů, mohou požádat honebního starostu o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí. Honební starosta je povinen do 30 dnů od doručení této žádosti valnou hromadu svolat; pokud tuto valnou hromadu nesvolá, má právo valnou hromadu svolat člen nebo členové honebního společenstva, kteří podali žádost podle předchozí věty.  

   Vzhledem k tomu, že svolávání a konání valné hromady je finančně, organizačně a časově velmi náročné, je svolávání prováděno přesně podle znění zákona. Tedy tehdy pokud členové výboru seznají, že je nutno valnou hromadu svolat. Ostatní viz zákon.

Upozorňujeme, že každý člen HS má možnost na základě své žádosti a po domluvě, seznámit se s hospodařením HS u pokladníka.

 
                                                                                                                                                 Děkujeme za pochopení 
Všechny členy Honebního společenstva upozorňuji, že podle nového občanského zákoníku, každý vlastník honebního pozemku odpovídá za škody zvěří i v pronajaté honitbě, neboť podle OZ ustanovení § 215 odst.2 členové spolku (tedy i mysliveckého) neručí za dluhy spolku. Toto ustanovení je velmi důležité, protože popírá ustanovení § 52 odst.2 zákona o myslivosti!!!!!!!
26.04.2016 08:57:31
zika.nem
Zika Vladimír - starosta HS

Dlouhý Pavel - místostarosta HS

Kalábová Ivana - pokladník + zapisovatel

Bouška Jaroslav - člen (zástupce obce)

Šťastný Ladislav - člen (zástupce živnostníků v zemědělství)

Řehák Bohumil - člen (zástupce myslivců)

Korecký Vladimír - člen (zástupce živnostníků v lesnictví)

==================

Novák Aleš - myslivecký hospodář

Mgr. Predrag Kohoutek - právní poradce HS
Podpořte tuto prospěšnou organizaci. Jednou jí budeme potřebovat všichni!!
Podpořte tuto prospěšnou organizaci. Jednou jí budeme potřebovat všichni!!
Podpořte tuto prospěšnou organizaci. Jednou jí budeme potřebovat všichni!!
0006899550.jpg
221327.jpg
0056248931.jpg
0141597523.jpg
BÍLÝ PRINC .JPG
0052299412.jpg
110501.jpg
108882.jpg
107917.jpg
109869.jpg
110386.jpg
(Upozorňujeme, že prezentované dokumenty jsou pouze informativní - originály jsou archivovány u starosty HS Slabčice. Je možné je poskytnout k nahlédnutí po předchozí domluvě se starostou HS v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě).
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one