Toto jsou oficiální stránky Honebního společenstva Slabčice, Okres - Písek, IČO: 482 56 587, číslo účtu - 255607250/0300

Péče o zvěř a provozování myslivosti - Peclinovský Lukáš (myslivecký hospodář) - lukas.peclinovsky@seznam.cz , Tel. +420736778070

Styk s veřejností a provozní činnost - Květoň Petr - kveton.peta@seznam.cz - Tel. +420 605 269 221
Žádáme všechny členy HS k zaslání své emailové adresy pro lepší informovanost a komunikaci s vámi, na adresu (zika.nem@volny.cz) - děkujeme moc za pochopení.

Zároveň upozorňujeme, že žádný z členů výboru není uvolněný pracovník HS a z tohoto důvodu veškerý kontakt členů HS s členy výboru HS Slabčice je prováděn pouze písemnou formou ( pošta, e-mail)!!! Žádné osobní doručování proti podpisu!!!

Vítejte

0139517706.jpg
Odpověď na dotaz člena HS - 

Dotaz: Jak je to v případě, že majitel honebního pozemku zemře, ale zatím nebylo možné provést výplatu zisku z hospodaření HS a do doby výplaty již bylo provedeno dědické řízení po zesnulém?

Odpověď právníka: Dle zdělení právníka se při výplatě podílů a úmrtí člena (pokud proběhlo dědické řízení) postupuje stejně jako v kterémkoli jiném dědickém řízení, nejsou zde žádné odchylky. Pokud je pouze jeden universální dědic, tak se dědictví znovu neotvírá, ale pokud bylo dědiců více, musí se bohužel dědici znovu vypořádat.  
 


Valné hromady a jejich svolávání

  Řídí se podle platného znění zákona č. 449/2001 - Zákon o myslivosti § 22 odstavce 1
 
Citace:
§22 (1) Valnou hromadu svolává honební starosta zpravidla jednou ročně. V případě nečinnosti honebního starosty může valnou hromadu svolat honební místostarosta. Člen nebo členové honebního společenstva, jejichž hlasy činí alespoň 10 % všech hlasů, mohou požádat honebního starostu o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí. Honební starosta je povinen do 30 dnů od doručení této žádosti valnou hromadu svolat; pokud tuto valnou hromadu nesvolá, má právo valnou hromadu svolat člen nebo členové honebního společenstva, kteří podali žádost podle předchozí věty.  

§22 (7) Členové honebního společenstva mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu. V takovém případě osoba, která je jinak oprávněna svolat valnou hromadu, předloží návrh rozhodnutí členům k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření. Nevyjádří-li se člen ve lhůtě, platí, že souhlasí. Osoba, která předložila návrh rozhodnutí, pak oznámí výsledky hlasování jednotlivým členům. Většina se počítá z celkového počtu hlasů příslušejících všem členům.


   Vzhledem k tomu, že svolávání a konání valné hromady je finančně, organizačně a časově velmi náročné, je svolávání prováděno přesně podle znění zákona. Tedy tehdy pokud členové výboru seznají, že je nutno valnou hromadu svolat. Ostatní viz zákon.

Upozorňujeme, že každý člen HS má možnost na základě své žádosti a po domluvě, seznámit se s hospodařením HS u pokladníka.

 
                                                                                                                                                 Děkujeme za pochopení 

Netradiční lovecká akce 20.12.2014

100_2357.JPG
100_2358.JPG
100_2359.JPG
100_2360.JPG
100_2361.JPG
100_2362.JPG
DSC_0644.JPG
DSC_0660.JPG
DSC_0665.JPG
DSC_0666.JPG
DSC_0668.JPG
DSC_0671.JPG
DSC_0673.JPG
DSC_0677.JPG
DSC_0679.JPG
DSC_0681.JPG
DSC_0687.JPG
DSC_0688.JPG
DSC_0691.JPG
DSC_0694.JPG
DSC_0696.JPG
DSC_0698.JPG
DSC_0699.JPG
DSC_0702.JPG
DSC_0706.JPG
DSC_0709.JPG
DSC_0714.JPG
DSC_0719.JPG
DSC_0723.JPG
DSC_0724.JPG
DSC_0725.JPG
DSC_0727.JPG
DSC_0728.JPG
DSC_0729.JPG
DSC_0731.JPG
DSC_0734.JPG
DSC_0735.JPG
DSC_0739.JPG
DSC_0746.JPG
DSC_0747.JPG
DSC_0749.JPG
DSC_0750.JPG
DSC_0758.JPG
DSC_0761.JPG
DSC_0762.JPG
DSC_0772.JPG
DSC_0774.JPG
DSC_0778.JPG
DSC_0779.JPG
DSC_0782.JPG
DSC_0783.JPG
DSC_0784.JPG
DSC_0785.JPG
DSC_0786.JPG
DSC_0787.JPG
DSC_0788.JPG
DSC_0789.JPG
DSC_0790.JPG
DSC_0792.JPG
DSC_0793.JPG
Zika Vladimír - člen - statutární zástupce

Peclinovský Lukáš - člen - myslivecký hospodář

Květoň Petr - člen - styk s veřejností, provozní činnost (společné lovy + pracovní činnost)

Korecký Vladimír - člen - myslivecké tradice

Šťastný Ladislav - člen - zátupce hospodařících vlastníků pozemků

Novák Aleš - člen
==================

Právní poradce HS - JUDr. ................

Pokladní HS - Mgr. Majerová Irena

=====================

KONTROLNÍ KOMISE

Ing. Hron Miroslav

Mgr. Fáber Libor

Smejkalová Jana
Podpořte tuto prospěšnou organizaci. Jednou jí budeme potřebovat všichni!!
Podpořte tuto prospěšnou organizaci. Jednou jí budeme potřebovat všichni!!
Podpořte tuto prospěšnou organizaci. Jednou jí možná budeme potřebovat!!
0006899550.jpg
221327.jpg
0056248931.jpg
0141597523.jpg
BÍLÝ PRINC .JPG
0052299412.jpg
110501.jpg
108882.jpg
107917.jpg
109869.jpg
110386.jpg
(Upozorňujeme, že prezentované dokumenty jsou pouze informativní - originály jsou archivovány u starosty HS Slabčice. Je možné je poskytnout k nahlédnutí po předchozí domluvě se starostou HS v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě).
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one